10487384_1516435815254321_955079078002952262_n

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

☀ GIÁM ĐỐC KINH DOANH – 01 NGƯỜI ✨ Mô Tả Công Việc: – Lập kế hoạch & triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh d...
2 / 212